UNCTAD'ın yatırım direktörü James Zhan yaptığı değerlendirmede, "Doğrudan Yabancı Yatırımları'nda düşüş beklediğimizden daha sert oldu, özellikle gelişmiş ekonomilerde. Kalkınmakta olan ekonomiler ise yılın ilk yarısında fırtınaya göreceli olarak dapa iyi dayandılar. Ancak görünümü oldukça belirsiz olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Global Yatırım Trendleri Monitörü'ne göre 2020'nin ilk 6 ayında gelişmiş ekonomilere doğrudan yatırımlar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 75 azalarak 98 milyar dolar oldu.

Yatırımların keskin şekilde negatif olduğu ülkeler Avrupa ekonomileri olurken, Hollanda ve İsviçre öne çıktılar. Kuzey Amerika'ya doğrudan yabancı yatırımları da yüzde 56 azalarak 68 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Kalkınmakta olan ekonomilere doğrudan yabancı yatırımı ise ilk 6 ayda yüzde 16 azaldı. Asya'ya yatırımlar yüzde 12 azalırken, Afrika'ya yatırımlar yüzde 28 düştü. Latin Amerika ve Karayiplere yatırımlarda düşüş yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti.

Rapor ayrıca, 2020 yılının ilk 3 çeyreğinde birleşme ve satın almaların 219 milyar dolar olduğunu, bu işlemlerin yüzde 80'inin gerçekleştiği gelişmiş ekonomilerde birleşme ve satın alma hacmi düşüşünün yüzde 21 olduğunu vurguladı.

Kaynak: Dünya gazetesi