Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu kömürün 5 milyon 703 bin tonunu taşkömürü, 12 milyan 667 bin tonunu da minyit oluşturdu.

TÜİK verilerine göre termik santrallere Mart ayında yapılan 5.85 milyon tonluk kömürün 1 milyon 666 bin tonunu taşkömürü, 4 milyon 185 bin tonunu da linyit oluşturdu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı.

Buna göre, Mart ayında taşkömürü teslimatının yüzde 56'sı termik santrallere, yüzde 21.6'sı kok tesislerine, yüzde 9.6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 87.2'si termik santrallere ve yüzde 9.7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 95.4 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı Ocak-Mart döneminde yüzde 107.9 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84.6 iken taşkömüründe yüzde 3.2 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ithalatı Mart ayında aylık bazda yüzde 56.2, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 ve Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.0 arttı.

Taşkömürü koku ithalatı Mart'ta aylık bazda yüzde 19.8 artarken, Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.1 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.8 azaldı.

TÜİK verilerine göre, linyit üretimi Mart ayında 4 milyon 983 bin ton olarak gerçekleşti.

Linyit üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.0, Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.1 azaldı.

Taşkömürü satılabilir üretimi Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 artarken, geçen aya göre yüzde 1.6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi bir önceki aya göre yüzde 7.1 ve Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.8 azaldı.