TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta 'Bankacılık Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine başlanacak.

TBMM'de, salı günü Genel Kurul gündemine AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'Bankacılık Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi alınacak.

Teklifle bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkisi geçici olarak kaldırılabilecek.

Ayrıca bir banka ile bankanın nitelikli pay sahipleri, banka yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü, genel müdür yardımcıları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri ile bunların eş ve çocukları birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar bankanın dahil olduğu risk grubunu oluşturacak.

Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarda müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı haline gelecek.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Teklifle katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının 'Bankacılık Kanunu'nda düzenlenen faaliyetleri faizsiz yöntemlerle gerçekleştirmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yetki verilmesi öngörülüyor.

Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle 'Bankacılık Kanunu' kapsamındaki kuruluşlara, 'yurt içinde şube açma' ve 'sınır ötesi faaliyetler' hükmüne aykırı şekilde şube ve temsilcilik açılması halinde 100 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

'Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişikliklere göre çıkarılacak düzenlemeler yürürlüğe konulana kadar mevcut hükümler uygulanacak. 'Bankacılık Kanunu'nda belirtilen sınırlama ve oranlara uyum konusunda yapılan değişiklikler nedeniyle oluşabilecek aşımların giderilmesi için BDDK'ya, bankalara süre verme yetkisi tanınıyor. 'Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda yer alan idari para cezası tutarları da güncelleniyor.

VAKIF BİLGİLENDİRMESİ

TBMM'de perşembe günü ise milli eğitim, kültür ve turizm, gençlik ve spor komisyonlarına, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakıf çalışmaları hakkında bilgi verecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü partisinin 55 milletvekili ile parti genel merkezinde bir araya gelecek.

Toplantıya AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve genel başkan yardımcıları da katılacak.