Özelleştirmeden sonra yurttaşları pazar olarak görmeye başladıkları iddiası ile eleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin devirden sonra yeterince denetlenmediği ortaya çıktı. Sayıştay denetçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca denetim yetkisi verilen TEDAŞ’ın şirketlerin büyük bölümünü denetlemediğini tespit etti.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ‘2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, şirketleri denetlemekle yükümlü TEDAŞ, 21 elektrik dağıtım firmasından 10’uyla ilgili denetim yapmadı.

Sayıştay denetçileri, ‘Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği’ne göre, şirketlerin yılda en az bir kez denetlenmesi gerektiğini anımsattı. TEDAŞ’ın şirket denetimlerinin adından hazırladığı denetim raporunun Bakanlığa ve EPDK’ye gönderilmesi gerektiğinin de altını çizen denetçiler, Bakanlığın bu noktada da ihmali olduğunu saptadı.

10 ŞİRKET DENETLENMEDİ

İncelemelere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan şirketleri denetleme yetkisini alan TEDAŞ, 2018 yılında 11 elektrik dağıtım firmasının 2017 yılına ait denetimlerini yaptı. Kalan 10 elektrik dağıtım firması için ise herhangi bir rapor hazırlanmadı.

Bakanlık, denetimi yapılmayan şirketlerin 2019 yılı içerisinde denetlenmek üzere programa alındığını savundu. Sayıştay, denetimlerin gecikmesini eleştirerek “Mevzuat kapsamında yılda en az bir kez şirketlerin denetlenmesi ve TEDAŞ’ın hazırladığı denetim raporlarının Bakanlığa sunulması sağlanmalıdır” görüşünü bildirdi.

KAZANÇLAR KONTROL EDİLMEDİ

Denetim raporuna göre, yurttaşlara elektrik satışı yapan şirketlerin satıştan elde ettiği elektrik enerjisi fonu katkı payları tutarlarına ilişkin denetimlerde de zafiyet yaşandı. Şirketlerin Bakanlığa aktarması gereken katkı payı tutarları Bakanlıkça kontrol edilmedi. Sayıştay, şirketlerin yurttaşlardan topladığı katkı payı miktarların hesabının güvenilir olmadığına dikkat çekti.

2018 yılında 229 şirketten 211’inden toplam 575,9 milyon TL fon katkı payı tahsil edildi. Kalan 28 şirket ise devlete fon katkı payı ödemesi yapmadı. Bakanlık, tahsil ettiği fon katkı payı ücretlerinin doğruluğunu kontrol etmezken ödeme yapmayan şirketlerle ilgili de herhangi bir işlem başlatmadı. Denetçiler, şirketlerin yatırdığı tutarların doğruluğu, kontrol ve denetim yapılması konularında Bakanlığı uyardı