Son günlerde Özel Doğa Koleji okullarında yaşananlar kamuoyunun eğitim hakkını, kamusal eğitimi ve özel okulları çok yönlü tartışmasına neden oldu. Doğa okullarında güvencesiz ve geçici süreli istihdam edilmiş öğretmenlerimizin ve diğer çalışanların ücretlerini alamaması ile başlayan süreç, öğretmenlerin derslere girmemesi, bir anlamda grev yapması ile devam etti.

Sonrasında öğretmenlerin haklı olarak derslere girmemesine velilerden gelen destek konunun başka bir boyuta taşınmasına ve tüm ülkenin dikkatinin özel okullara yönelmesi ile sürdü. Sorunun nasıl çözüleceği belirsizliğini korurken, sessizliğini 7 Aralık tarihinde WEB sayfasından yaptığı bir açıklama ile bozan ve konunun birinci dereceden sorumlusu olan MEB ise aslında hiçbir şey söylemeyerek ve soruna müdahale etmeyerek var olan durumun karmaşıklaşmasına katkı sunmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bir tercihi olan ve buna bağlı olarak da verilen destekle hızla sayıları artan özel okulların eğitim sistemimizin kanayan yeni yarası olmaya başladığı açıktır. Şu an için İstanbul’da özel okul sayısının devlet okul sayısını geçmiş olması, sorunun boyutlarının tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu göstermektedir. MEB bunu övünülecek bir gelişme olarak yansıtmaya çalışsa da Doğa Kolejlerinde ve başka örneklerde olduğu gibi, özel okulların toplumsal bir sorun alanı olmaya başladığını ve oluşan ağır faturayı bütün toplum olarak ödemekle karşı karşıya olduğumuzun görülmesi gerekmektedir.


Yıllardan beri özel teşvikler ve kredilerle, vergi affı ve vergi indirimleriyle, öğrenci başı desteklerle hepimizin olan kamu kaynaklarının aktarılmasıyla yaygınlaştırılan özel okullar tartışılmaya başlanmalıdır. Özel okulların nitelikli eğitim verdiği efsanesi her yıl yapılan LGS, YKS vb. sınavlardaki başarı durumlarında çökerken, hepimizin vergileriyle oluşan bütçeden özel okullara kaynak aktarılması MEB’in açık tercihinin göstergesi olarak görülmelidir. Eğitimde ticarileşmenin geldiği noktayı son yaşananlar çok iyi özetlemektedir. Biz velilerin her gün yaşadığı ve anayasal hakkımız olan eğitimin parasız, eşit ve kamusal bir hak olması mücadelesini yükseltmeliyiz. Eğitimin geldiği aşama “paran kadar eğitim” anlayışının çok ötesine geçmiş durumda. Eğitim sistemimiz alarm veriyor ve alarm veren çocuklarımız, onların ve memleketimizin geleceği olduğunu unutamamalıdır.


Sayıları 13 bini aşan özel okullarda 1,5 milyona yakın öğrenci eğitim görmekte, 170 binin üzerinde öğretmenimiz çalışmaktadır. Doğa Kolejinde ise 10 bine yakın eğitim emekçisi görev yapmaktadır. İnsanca yaşayacak ücretin çok altında ücretlerle çalışan öğretmenlerimiz Doğa Koleji’ndeki gibi çoğu zaman ücretlerini dahi tam ve zamanında alamamakta, Zor ve ağır şartlarda çalışan öğretmenlerimiz güvencesizlik koşullarında işsizlik tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır.
Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) olarak Doğa Kolejinde çeşitli yöntemlerle haklarını aramaya çalışan eğitim emekçilerinin ve velilerinin yanındayız. Çocuklarının geleceği için öğretmenlerimizle mücadelelerini birleştiren velilerimizin eylemlerini kendi parasız, eşit, bilimsel, laik ve kamusal eğitim mücadelemizin bir parçası olarak görüyoruz.
Özel okullar kamu okullarına dönüştürülmeli,


Özel okullarda hizmet veren başta öğretmenler olarak tüm emekçilerin alacakları bir kerede ödenmeli,
Öğretmenlerin güvencesiz çalışma koşulları değiştirilerek güvenceli çalışması sağlanmalı,
Eğitimin anayasal hakkımız olan parasız, eşit, bilimsel, laik ve kamusal niteliğe kavuşturulması sağlanmalıdır.


Bizler biliyoruz ki bütün bu taleplerimiz ancak ve ancak biz velilerin yan yana gelmesi, seslerimizin çığlığa dönüşmesiyle mümkün olacaktır. Veliler, öğretmenler, öğrenciler ve geleceğimiz için kaygılanan bütün yurttaşlarımızla, biz istersek değiştirebiliriz.


Bu vesile ile çocukları için kaygılanan tüm velileri VELİ-DER çatısı altında birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.


​​Öğrenci Veli Derneği