Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde iki akademisyen haberleri olmadan yürütülen bir disiplin soruşturması gerekçe gösterilerek görevden alındı.

Hukuk Felsefesi dersine ise ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım görevlendirildi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde şubat ayında gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından akademisyen alımı ve görevlendirmeleri gerçekleşti. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalında çalışan Ar. Gör. Dr. Melike Belkıs Aydın ile Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalında çalışan Öğr. Gör. Dr. Barış Işık, bilgileri dışında yürütülen bir soruşturma ile görevden alındı.

Akademisyenlerin işlerine, anabilim dalı başkanlarının olumlu görüşlerine rağmen, bölüm başkanı ve dekan vekilinin olumsuz görüşü ile son verildi. Görevin uzatılmamasına gerekçe gösterilen husus ise Rektörlük tarafından açılan idari soruşturmalar. Ancak Aydın ve Işık’ın bu soruşturmalardan haberi dahi yok. Kendilerine soruşturmalara ilişkin hiçbir tebligatın yapılmadığı belirten akademisyenler, "Ortada ne alınmış bir savunma ne de verilmiş herhangi bir ceza var" diyerek karara tepki gösterdi.

‘FAKÜLTEDE HUKUKÇU MU KALMADI?’


Bütün bunlar yaşanırken Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ‘Hukuk Felsefesi' dersleri için ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım'ın görevlendirilmesi de tartışma konusu oldu. Yıldırım’ın özgeçmişinde “1978-1992 yılları arasında Hafız Abdurrahman Gürses Hoca’dan kıraat dersi okudu ve icâzet aldı. 11 yıl imam-hatiplik, 9 yıl hizmet içi eğitim merkezi öğretmenliği olmak üzere toplam 20 yıl Diyânet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yaptı” ifadeleri yer alıyor. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’ndaki tek akademisyen olan Melike Belkıs Aydın yerine derse girmek üzere bir ilahiyatçının görevlendirilmesi, “hukuk fakültelerinde hukukçu mu kalmadı?” dedirtti.

MELİKE BELKIS AYDIN KİMDİR?


Melike Belkıs Aydın 1984 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesinde hukuk öğrenimi gördü. Yüksek Lisans çalışmasını Marmara Üniversitesinde medeni hukuk alanında “Yapay Döllenme Tekniklerinin Soybağı Hukuku ve Kişilik Hakkı Bakımından Sonuçları” başlıklı teziyle tamamlamıştır.

2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensittüsüne Kamu Hukuku doktora programında kaydolan Aydın, yeterlik sınavını 2016’da tamamlamıştır. 02.04.2019 tarihinde ise Prof. Dr. Yasemin Işıktaç danışmanlığında “Hukuka Hermeneutik Yaklaşım: Hans-Georg Gadamer’in Felsefesi Hermeneutiği” başlıklı tezle doktor unvanını almıştır.

Edebiyat çalışmalarıyla da bilinen Aydın Kılavuzun Burnu (2014, Komşu Yay.) ve Pembe Kızıl (2015, Notabene) adlı kitapların yazarıdır. “Pembe Kızıl” adlı öykü dosyası 2014 Yaşar Nabi Nayır Ödülleri’nde “Dikkate Değer” görülmüştür.

BARIŞ IŞIK KİMDİR?


1984 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında tam burslu olarak Başken Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimine başladı. 2007 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2009 yılında 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Almanya’ya gitti. 2011 yılında Berlin Freie Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Bölümü’nde Prof. Dr. Joachim Bohnert danışmalığında yürütülen “§ 173 StGB” BeischlafzwischenVerwandten” -ImLichtdesVergleichs mit der RechtslagedesInzests in der Türkei”  başlıklı yüksek lisan tezi ile LL.M. (MagisterlegumeStudent) unvanını aldı. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 13.02.2013 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı'nda doktora eğitimine başladı. Prof. Dr. Adem Sözüer danışmanlığında yürütülen ‘Geçmişe Yürüme Yasağı Bağlamında Zamanaşımı’ başlıklı doktora tezi ile 23.05.2019 tarihinde doktor unvanını aldı.