• BIST 106.991
  • Altın 151,481
  • Dolar 3,6762
  • Euro 4,3196
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 2 °C

Eğin'den Cabas için ilginç iddia

Eğin'den Cabas için ilginç iddia
Eğin bugünkü köşe yazısında Mirgün Cabas'ın CNN Türk'e transferiyle ilgili bir komplo teorisini paylaştı.

Mirgün Cabas'ın hiçbir zaman muhalif olmadığını, ancak muhalifmiş gibi durmaya çalıştığını belirten Eğin, bu transferin arkasında kimlerin olduğu ile ilgili ise bir "komplo teorisi"nde bulundu.

Eğin'e göre transferin arkasında Doğan Grubu'nun CEO'su "eski polis" İrfan Şahin ile "Pensilvanya'da özel olarak ağırlanan" CNN Tür­k‘­ün ge­nel ya­yın yö­net­me­ni Ferhat Boratav var.

İşte Oray Eğin'in yazısının ilgili bölümü:

"Ha­ki­ka­ten Mir­gün Ca­bas ne za­man mu­ha­lif ga­ze­te­ci ol­du? Be­nim ta­kip et­ti­ğim ka­da­rıy­la NTV‘­de bir med­ya prog­ra­mı ya­pı­yor­du ve hep hü­kü­me­ti öven yazarları ağır­la­yıp, on­la­rın ya­zı­la­rı­nı alın­tı­lı­yor­du. Uzun uzun Ta­raf ga­ze­te­si­ni övü­yor­du.

Ça­lış­tı­ğı NTV bir­bi­ri ar­dı­na ga­ze­te­ci­le­ri kov­du, son­ra si­ya­si prog­ram­la­rı yayından kal­dır­dı. O sı­ra­da Mir­gün Ca­bas mo­to­sik­le­te at­la­yıp se­ya­hat prog­ra­mı yap­tı, hiç go­cun­ma­dan. Ar­dın­dan er­kek der­gi­si çı­kar­dı, ba­şa­rı­sız ol­du….

En son er­kek li­fest­yle si­te­si yap­ma­ya ça­lı­şı­yor­du.

Mir­gün Ca­bas da hiç­bir şe­ye bu­laş­ma­ma­nın ama bu­la­ş­mış, du­ruş sa­hi­biy­miş gi­bi gö­rün­me­nin ödü­lü­nü al­dı, şim­di CNN Türk ek­ran­la­rın­da yer bu­la­cak. Ge­zi di­re­ni­şi var­ken pen­gu­en bel­ge­se­li ya­yın­la­yan CNN Tür­k‘­te… Ya­kı­şır.

Pen­gu­en bel­ge­se­li ya­yın­la­yan CNN Türk yö­ne­ti­ci­le­riy­le ne ka­dar mut­lu poz veriyor bu­gün­ler­de, hiç ra­hat­sız ol­mu­yor bun­dan…

Ta­bi­i ak­lı­ma bu “ö­dü­lü­n” ar­ka­sın­da bir komp­lo te­ori­si olup ol­ma­dı­ğı da ge­li­yor…

Do­ğan Gru­bu te­le­viz­yon­la­rı­nın ba­şın­da es­ki bir po­lis var, İr­fan Şa­hin. Med­ya piya­sa­sın­da Ce­ma­at’­e ya­kın ol­du­ğu yıl­lar­dır ko­nu­şu­lur… CNN Tür­k‘­ün ge­nel yayın yö­net­me­ni Pen­sil­van­ya­‘da özel ola­rak ağır­la­nan ve ken­di­si­ne ka­lem/sa­at he­di­ye edi­len Fer­hat Bo­ra­tav… Mir­gün Ca­bas da 17 Ara­lı­k’­ta bol bol ta­pe yayınla­yan Ar­tı 1‘de ek­ran­day­dı, ye­rel se­çim­de de Ci­han Ha­ber Ajan­sı­‘n­dan gelen ve­ri­ler­le ha­ber­ci­lik ya­pı­yor­du; ona kal­sa İs­tan­bu­l‘­u ve An­ka­ra­‘yı CHP kazan­mış­tı!

Kim bi­lir, bel­ki de sa­de­ce te­sa­düf­tür… Bel­ki de kan çek­miş­tir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.