Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından açıklanan resmi verilere göre, 1949'da 35 yıl olan ortalama ömür 2018'de 77 yıla uzadı. 

Çin halkının ortalama yaşam beklentisi son yıllarda sürekli arttı: 2015'te 76,35 yıldan 2016'da 76,5 yıla, 2017'de 76,7 yıla ve 2018'de ise 77 yıla ulaştı.
 
Resmi istatistikler,  2017 ile 2018 arasında, bebek ölümleri 1.000 canlı doğumda 6,8'de 6,1'e düşerken anne ölümlerinin 100.000'de 19,6'dan 18,3'e indiğini gösteriyor.  
 
Bildiri ayrıca tıp ve sağlık reformunda iyileşmeler olduğunu açıklıyor. Gittikçe daha çok yurttaş önleyici tedavi kliniklerine başvuruyor ve ülkede sağlık çalışanı sayısı artıyor.
 
Öte yandan, 2018'de "Çin'in 40 yıllık reform ve açılım sürecinde insan hakları alanında ilerlemeler" adı altında yayımlanmış resmi bültende, halkın sosyal güvenlik hakkının, özellikle  sağlık hizmeti konusunda genişletildiği yazılıyor. 
 
Temel sağlık sigortası kapsamının genişletildiği ve kişi başı temel sağlı sigortası ödeneğinin hem kentlerde hem de kırda bölgelerde yaşayanlar için yükseltildiği bildiriliyor.  (Çin Uluslararası Radyosu)