İstenmeyen gebelik, güç kullanma, şiddet ve ayrımcılık olmaksızın cinselliği yaşama halidir. Kişilerin cinsel alanı paylaşmaları en doğal insan hakkıdır. Cinsellik insanların değerleri, tutumları, davranışları, fiziksel görünüşleri, inanışları, duyguları, kişilikleri ve içinde yaşadıkları toplumlara göre şekillenir. Doğum öncesi başlar, ömür boyu sürer, kültürel ve ahlaki faktörlerden etkilenir. Üremeyi, cinsel zevk almayı ve zevk vermeyi içerir.

Cinsel sağlık istek bozukluğu nedir?

Bireylerin cinsel davranışlarında birbirlerinin onayını aldıkları, bu onay için birbirlerine hiçbir koşulda baskı yapmadıkları, davranışlarının sorumluluklarını aldıkları, birbirlerini gebelikten/hastalıktan korudukları ve birbirlerinin sınırlarına özen gösterdikleri koşullarda sağlıklı cinsel yaşamdan söz edilebilir.

Cinsel tepki sürecinin birbiriyle bağlantılı ancak anatomik ve nörofizyolojik açıdan birbirinden belirgin olarak ayrılan üç evreden oluştuğu kabul edilmektedir: Cinsel istek, uyarılma ve orgazm.

Cinsel istek, bireyi arayışa ve cinsel uyarıya yanıt vermeye yönlendiren, cinsel uyarılmaya eşlik eden, bir cinsel davranışla sonuçlanma eğiliminde olan psikobiyolojik enerjidir. Nörofizyolojik ve psikolojik süreçler ile hormonlar tarafından oluşturulan bir motivasyon kaynağı ya da içgüdüsel bir durumdur.

Uyarılma evresi, erotik duygu ve düşüncelerin belirmesi sonucunda erkekte ereksiyonun (sertleşmenin), kadında lubrikasyonun (vajinal ıslanmanın) ortaya çıkmasıyla karakterizedir.

Orgazm evresi ise en kısa süren ama haz açısından en yoğun evredir. Erkekte ejekülasyon (boşalma) ile karakterizedir. Kadında ise perine ve vajina etrafındaki ritmik refleks kasılmalar ile karakterizedir.

Cinsel işlev bozuklukları bu üç evredeki sorunları kapsar ve şöyle sınıflandırılır:

1. Cinsel istek bozuklukları

Cinsel istekte azalma bozukluğu
Cinsellikten tiksinme bozukluğu

2. Cinsel uyarılma bozuklukları

Kadında cinsel uyarılma bozukluğu
Erkekte erektil bozukluk

3. Orgazmla ilgili bozukluklar

Kadında orgazm bozukluğu
Erkekte orgazm bozukluğu
Prematür ejekülasyon (Erken boşalma)

4. Cinsel ağrı bozuklukları

Disparoni
Vajinismus