İstanbul’un Üsküdar İlçesi'nde bulunan ve 2000 yılında 1. derece doğal ve tarihi sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu'nun Millet Bahçesi yapılmasının önünü açacak projeye karşı vatandaşlar direnişe başlamıştı.

Validebağ Direnişçileri koruyu ranta açma projelerini durdurma amacıyla 1 yıldır koruda nöbet tutuyor.

Birinci yılı için 25 Haziran saat 16.00’ya çağrı yapıldı.

''PROJENİN İPTAL EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ''

Yapılan çağrıda, ''Validebağ’da mücadele eden semt sakinleri olarak şehir baskısı altında varlığını sürdürmeye çalışan Validebağ korusu, doğal ve tarihi nitelikleriyle 1.derece doğal sit alanıdır. Amacımız korunun bilimsel yöntemlerle korunması, gelecek kuşaklara niteliklerini kaybetmeden aktarılmasıdır.

Validebağ Korusu’nda doğal yaşam döngüsünün devamı için büyük önem taşıyan Ekosistem Tabanlı Yönetim Planı, mahalledeki sivil insiyatifler ile gönüllü akademisyenler tarafından yürütülmektedir.

Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesinin yapmış olduğu ihale mahkeme kararı ile iptal edildi. Mahkeme, Millet Bahçesi Projesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Projenin iptal edilmesini bekliyoruz.

Koru içindeki Haydarpaşa Lisesi alanının statüsünü değiştirerek imara açma işleminin iptali için dava açıldı. Validebağ havza halkı olarak yürütmenin durdurulması kararını bekliyoruz'' denildi.