Ankara’daki tarihi Cebeci Stadyumu alanına millet bahçesi yapılması için Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapmıştı. Plan değişikliğini yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada; Ankara 17.İdare Mahkemesi, telafisi mümkün olmayan zararlar verileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada kararı şöyle değerlendirdi:

“CEBECİ STADYUMUNUN YENİDEN YAPILMASI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Cebeci Stadyumu devam eden tüm hukuksal süreçlere rağmen Millet Bahçesi yapılması için geçen yıl temmuz ayında yıkıldı. İdare Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile yerine Millet Bahçesi yapılmasının yürütmesi durduruldu. Planın iptal edilmesi ve Cebeci Stadyumu'nun yeniden yapılması için mücadeleye devam edeceğiz.

“YIKIMI SÜRECİNDE SORUMLULUĞU OLAN KİŞİ VE KURUMLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Cebeci Stadyumu 68mx105m boyutlarında, 37.000 kişi kapasiteli Ankara’nın en büyük Türkiye’nin ise beşinci büyük stadıdır. Stadın bulunduğu alan olan eski Cebeci Çayırı eski tarihlerden beri spor ağırlıklı bir mesire yeri olarak kullanılmıştır, ilk nizami futbol sahası burada yer almıştır. 1960’lı yıllara kadar alanda ilk açık hava sinemaları yer almış, cambazhane gösterileri, Muammer Karaca Tiyatrosu, Zati Sungur gösterileri bu alanda yapılmıştır. 1930'ların başında yapılmış olan 19 Mayıs Stadı yetersiz kaldığından 1967 yılında ikinci bir stat olarak Jansen Planı’nda spor yeri olarak gösterilmiş olan alanda Cebeci Stadı'nın yapımına karar verilmiştir. En son kiracıları Hacettepe Spor Kulübü ve Ankara Demirspor’dur. Yapının yakın çevresinde tren istasyonu ve semt pazaryeri bulunmaktadır. İnönü Stadyumu o bölgenin kimliğini tanımlayan bir yapıdır. Anı değeri ve bellek değeri vardır. İnönü Stadı'nın sadece Ankaralılar için değil müsabakalara gelen kişiler için de anı değeri ve stadın kent için değeri tartışılmazdır. Tüm çabalarımıza hukuksal süreçlerimize rağmen, Cumhuriyet’in simge yapısının yıkımı sürecinde sorumluluğu olan kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

“MİLLET BAHÇESİ VE CAMİ KULLANIMLARI İLE KENT BELLEĞİNE AYKIRI OLARAK KAPALI ALAN KULLANIMLARI GETİRİLDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, İMAR PLANI İŞLEMLERİNİN HUKUKA UYGUN OLMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞTIR”

Dava konusu plan değişikliğine ilişkin bilirkişi incelemesinden sonra bilirkişiler raporlarını 5 konu üzerinden hazırlamışlardır.  Birincisi plan değişikliği ve sosyal ve teknik altyapı denge ilişkisi; ikincisi, doğrudan çok fonksiyonlu millet bahçesi; üçüncüsü, cami kullanımı; dördüncüsü, üst ölçekli planlar; beşincisi, kent belleğidir. Hazırlanan rapora Bakanlık ve TOKİ itiraz etmiş ancak mahkeme itirazları yerinde bulmamıştır. Bilirkişi raporunu hükme esas alan mahkeme daha önce 2017 ve 2018 yılında alanı yapılaşmaya açan plan davalarında verilen kararları hatırlatarak yargının verdiği kararların dikkate alınmadığının da altını çizmiştir. Mahkeme kararında; dava konusu imar planlarında, planlama alanına millet bahçesi ve cami alanı kullanım kararı getirildiği, her ne kadar davalı idarelerce yargı kararının yerine getirilmesi için planlama alanında spor faaliyetlerine yönelik fonksiyonların yapılabilmesini öngören plan notları eklenerek planlama alanında spor alanlarına yer verilebileceği ileri sürülmekte ise de dava konusu imar planlarında kaldırılan spor alanı yerine eşdeğer konumda ve büyüklükte spor alanına yer verilmeyerek yargı kararının yerine getirilmediği de görülmektedir. Bu durumda, dava konusu alanda spor alanı kullanımı yerine eşdeğer bir spor alanı önerilmemesi, millet bahçesinde çok fonksiyonlu kullanım ile millet bahçesi içinde 9,50 metre yükseklikte ve yapı yoğunluğu E:0,05 olan yapılaşma önerildiği, cami kullanım alanı için serbest yükseklik ve E:1,50 yapılaşma koşullarının önerildiği, buna göre alanda toplam 6.173,00 metrekare inşaat yapılabileceği, planda yer verilen cami kullanımının çevredeki diğer cami kullanımları göz önüne alınmaksızın getirildiği, dava konusu alanın ‘Cebeci Çayırı’ olarak 1920'li yıllardan itibaren kentin spor alanı ve mesire yeri olarak kullanıldığı, 1957 yılında planı onaylanan ve yapımı 1972 yılında tamamlanan Cebeci Stadyumu ile kent hafızasında yer aldığı, 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı'nda ‘açık ve yeşil alanlar’ sistemi içinde ‘kentsel ve bölgesel spor tesisleri’ alt başlığında tanımlandığı, kent belleğinde yer aldığı şekliyle spor alanıyken cami ve millet bahçesi kullanımları getirilen dava konusu alanda millet bahçesi ve cami kullanımları ile kent belleğine aykırı olarak kapalı alan kullanımları getirildiği anlaşıldığından, imar planı işlemlerinin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

“26 MİLYON LİRAYA İHALESİ YAPILAN SÖZLEŞMESİ İMZALANAN MİLLET BAHÇESİNİN İHALESİ İVEDİLİKLE İPTAL EDİLMELİDİR”

Öte yandan, hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemlere dayanarak yapılaşmaya gidilebileceğinden, bu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar vermiştir.  Cebeci Stadyumu'nu yıkarak yerine millet bahçesi adı altında yapılaşmaya açılmasına yargı dur demiştir. 26 milyon liraya ihalesi yapılan sözleşmesi imzalanan millet bahçesinin ihalesi ivedilikle iptal edilmelidir.”