Validebağ gönüllüleri Üsküdar Belediyesi'nin çöpleri toplamadığını ifade ederek Validebağ Korusu'nda çöp topladı. Bugün ise çöpleri Üsküdar Belediyesi önüne yığıp bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan basın açıklaması şöyle oldu:

Sevgili Yurttaşlarımız, Komşularımız ve Değerli Basın Mensupları,

Validebağ Korusu, yaklaşık 354 dönüm büyüklüğü ile Anadolu yakasının en geniş yeşil alanı olmasının yanı sıra aynı zamanda  1. derece  Doğal ve Tarihi SİT alanıdır.  Koru'nun mülkiyeti Hazine’ye ait olmakla birlikte   bir kısmı Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmiştir.

2020 Mart ayında da Validebağ Korusu’nun yaklaşık ¾’lük bölümü, bakım ve düzenleme yapılması amacıyla iki yıllığına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Üsküdar Belediyesi’ne tahsis  edildi.

Koru,  71 tanesi anıt ağaç ve korumaya değer yaşlı ağaç olmak üzere yaklaşık 101 adet  ağaç, ağaççık ve çalı türü, 200 küsur kadar da otsu, yumrulu ve soğanlı bitki türü olmak üzere 7000 kadar bitki varlığını ile zengin bir ekosisteme sahiptir.

Korudaki bu biyoçeşitlilik doğal gürültü engelleyicisi olmanın yanı sıra karbon ve toz tutarak da soluduğumuz  havayı  temizleyerek kentimizin akciğeri görevini de görmektedir. Ayrıca doğal kent kliması özelliği ile de kent ekolojisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

 

Korunun bitki örtüsündeki bu çeşitlilik koruda yaşayan hayvan türlerinde de gözükmektedir. İstanbul göçmen kuşların göç yolları üzerindedir. Başta leylekler olmak üzere birçok göçmen kuş koruyu konaklama dinlenme alanı olarak kullanmaktadır. Validebağ Korusu’nda 2016 yılı itibariyle  gözlemlenen kuş türü sayısı yerli, yerlileşmiş göçmen ve göçmen kuşlar olmak üzere 123 dür. Türkiye’de 2021 yılı itibarıyla gözlemlenmiş kuş türü sayısı  485 olduğu dikkate alınırsa bunun 1/4’ü korumuzda gözlemlenebiliyor  olduğunu söyleyebiliriz.

 

Koruda kuşlardan sonra en çok çeşitlilik kelebeklerde gözlemlenmiştir. Gözlemlenen  kelebek türü sayısı 2020 itibarıyla 30 dur. Koru aynı zamanda  kedi ve köpek gibi sokak hayvanlarının yanında, yabani  hayvan (kaplumbağa, sincap, kirpi, yılan, kertenkele gibi) ve  yabani bitkilerin oluşturduğu bir yaban hayatına da ev sahipliği yapmaktadır.  

 

Kent ekolojisinin önemli bir parçası olan Validebağ Korusu, İstanbul koruları içerisinde büyük oranda doğal halini koruyabilmiş son korudur. Özenle bakımı yapılarak korunması gerekirken maalesef  Üsküdar Belediyesi tarafından   RANTA ve TALANA açma   girişimleri 2006 yılından beri değişik adlarla aralıksız olarak sürmektedir.  

             

Önce Çılgın Proje(Hyde Park), sonra Kent Ormanı daha sonra da Millet Bahçesi projeleri gündeme geldi. Şimdi de “Koru Düzenlemesi ve Rehabilitasyon”   adı  altında yeniden MİLLET BAHÇESİ projesi uygulanmak istenmektedir.       

 

2018 yılında gündeme getirilen millet bahçesi projesine karşı açtığımız dava henüz sonuçlanmamıştır. Son günlerde VALİDEBAĞ’DA KATLİAMA HAZIRLIK olarak basında yer alan ve 22 Nisan 2021 tarihinde açıklanan davanın bilirkişi raporunda bilim insanları tarafından da korudaki tehlikeler tespit edilmiştir. Raporda ;

         

“Validebağ Korusu Millet Bahçesi Peyzaj Projesi dahilinde, koruda yer alan flora ve faunanın birbirinden ayrılmaz önemli habitat parçası oldukları ve ekosistem açısından bir zincir teşkil ettikleri, hazırlanan proje kapsamındaki fiili müdahalelerin söz konusu zincirin tahrip olmasına etki edeceği ve Koru özelliğinin yitirilmesine ve çöküşüne giden bir sürecin başlangıcı olabileceği endişesi oluşmuş olup ekosistemin devamlılığı bakımından dava konusu projenin UYGULANMAMASININ yerinde olacağı kanaatine varılmıştır.”         

Üsküdar Belediyesi dava konusu olan Millet Bahçesi projesinin adını  “Validebağ Korusu  Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi” olarak değiştirerek yapmayı düşündüğü uygulamaları kamuoyuna şu şekilde duyurdu:     

 “500 Araçlık Otopark, Festival Alanı, Açık Hava Sineması, Çim Anfi, Yoga-Plates  Alanı, İzci Eğitim Alanı, Köpek Gezdirme Alanları, Yürüyüş Yolları, Koşu ve Bisiklet Parkuru, Piknik Alanları, Meyve Bahçeleri”     

Masum birer düzenleme olarak sunulan ancak inşai faaliyet gerektiren bu işlerin yapılması  Validebağ Korusu’nun ekosisteminin ve biyolojik çeşitliliğinin devamı için önemli bir tehdit oluşturmakta, Koru’yu  doğal sit alanı olmaktan çıkaracak yapay bir parka dönüştürerek koru olma özelliğini de yok etme tehlikesi taşımaktadır.           

Havza halkı, Validebağ Korusu’nun bu ve benzeri projelerle bozulmasına karşı olduğunu  yaklaşık 200.000 adet imza vererek göstermiştir. 

Halkın istemediği ve bilimin reddettiği bir projeyi zorla YAPAMAZSINIZ. 

Üsküdar belediyesi, bu projeleri yapma gerekçesi olarak da kamuoyuna sürekli korudaki ağaçların bakımsız olduğu, korunun çöplerle dolu olduğu ve korumuzun sakini olan köpeklerin insanlara saldırdığını söylemektedir. 

Bizler de Üsküdar Belediye başkanı Hilmi Türkmen’e soruyoruz;

- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, sorumluluk alanınız içerisinde bulunan Validebağ Korusu’ndaki çöpleri toplamak Belediyenizin asli görevlerinden biridir.

Bu görevinizi şimdiye kadar neden yapmadınız?

- Belediyenizin yapmakla yükümlü olduğu korumuzun sakini ve can dostlarımız olan kedi ve köpeklerin aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini neden yapmadınız?

- Bakımını yapmakla yükümlü olduğunuz ağaçların bakımını ve gençleştirme işlemlerini yıllardır neden yapmadınız? 

Yıllardır bakımsız bırakarak kurumaya terk ettiğiniz yıllanmış korumaya değer ağaçları ve anıt ağaçları “bakım” adı altında  hangi karara istinaden keserek katliam yaptığınızı da unutmadık.   

Şimdi de bakım ve rehabilitasyon adı altında korunun tam kalbinde yer alan top sahası alanına 500 araçlık otopark yapacağınızı söylüyorsunuz…

Bugün, burada Üsküdar Belediyesi asli görevi olan Koru’da çöp toplama işini yapmadığından, biz Validebağ Korusu’na gönül verenler; Koruda’ki çöpleri toplayarak Üsküdar Belediyesi önüne getirdik. Üsküdar’ın her yerini boy boy ‘TEMİZ ÜSKÜDAR’ afişleri ile donatan Üsküdar Belediyesi, iş Validebağ Korusu’na gelince neden temizlik ve bakım görevini yapmayı unutmaktadır!      

Validebağ Korusu’nu mezbelelik hale getirilerek yok edilmesine izin vermeyeceğiz!

Üsküdar Belediyesi’ne buradan tekrar sesleniyoruz…

Bu rant projesinden vazgeçiniz, asli görevleriniz olan çöp toplama, ağaç bakımı ve gençleştirme  işlerini yapınız, Korudaki kedi ve köpeklerin aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini yapınız.

Validebağ ne park ne de bahçedir! Korudur Koru olarak kalacak!

“Kamuoyuna duyururuz”