BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Aydın’ın Germencik ilçesi sınırları içerisinde Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Efe-8 jeotermal santral (JES) projesi için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı, Aydın 2.İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İlk olarak 15 Haziran 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED olumlu kararı verdiği proje, Germencik Çevre ve Doğa Derneği ile bölge halkının itirazları sonrası Aydın 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kararı temyiz eden şirket Danıştay’a başvurdu. Danıştay iptal kararını bozarak bilirkişi heyeti atanmasına karar verdi. Bilirkişi heyetinin raporunu dosyaya ekleyen idare mahkemesi ÇED olumlu kararını yeniden iptal etti. Ancak şirket yeniden kararı temyize götürerek Danıştay’a ikinci kez başvurdu.

KENDİ BAŞVURULARINI BEKLEMEDİLER

Danıştay’ın kararını beklemeyen şirket aynı proje için yeni bir ÇED süreci başlatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yaptı. Hukuki süreci devam eden proje için bakanlık, ikinci bir ÇED olumlu kararı verdi. Yeniden harekete geçen bölge halkı kararı yargıya taşıdı. Aydın 2. İdare Mahkemesi ÇED olumlu kararını ikinci kez iptal etti.
Çevre Avukatı Akın Yakan, mahkeme kararlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dinlemediğine dikkat çekerek, “Bir projeyle ilgili verilen ÇED kararının hukuki süreci devam ederken yeni bir ÇED kararı verilmesi doğru değil. Mahkeme de bunu söyledi. Bakanlık, mahkemenin kararlarını dinlemiyor. Kamu yararı dikkate alınmıyor” diye konuştu.