Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, Sinop İnceburun mevkiinde yapımı planlanan “Sinop Nükleer Güç Santralı Projesi” hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tesis edilen “Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu” (ÇED) kararının hukuksal ve bilimsel-teknik açıdan geçerli bir ÇED raporu olmadığı gerekçesiyle açılan davada mahkeme, bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. 

Bir milletvekili, 59 bireysel katılımcı, Sinop ve Ayancık Belediye Başkanlığı, EMO, ŞPO, JMO, MMMO, TTB, KESK, Sinop Barosu, ÇYDD, Sinop ÇDD, Ayancık Çevre Koruma Derneği, Sinop Kent Hakları Derneği ve Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği’nin açtığı davada Samsun 3. İdare Mahkemesi “bilirkişi incelemesi” yapılmasına karar verdi. 

Samsun 3. İdare Mahkemesi, bilirkişi incelemesi aşamasına gelen davada davacılara bilirkişi çalışması için bilirkişi yol giderleri ve masraflar olmak üzere 41 bin lira yatırması için bir hafta süre verdi.

Dava, bilirkişiler için istenen ücretler yatırıldığı zaman keşif incelemesi için arazi incelemesiyle devam edecek.