Antalya'nın Kumluca ilçesindeki köklü tarihe ve eşsiz doğaya sahip Olimpos’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylanarak askıya çıkarılan ‘koruma’ amaçlı imar planı tartışması sürüyor.

Olimpos’un 2’inci derece sit alanı olan bir bölgesi 3'üncü derece sit alanına dönüştürüldü. İmar planlarına ve sit değişikliğine ilişkin Antalya Kent İzleme Platformu tarafından yapılan açıklamada, bu tür planlamaların çevredeki kaçak yapılaşmanın önünü açacağı belirtildi.

İmar planları onaylandığı takdir de Olimpos Antik Kenti’ne birkaç kilometre uzaklıktaki Andarasan’da geçen kıştan bu yana 800’i bulan kaçak yapıların yasallaşmasının kaçınılmaz olacağı ifade edildi.

KAMUSAL ZARARA YOL AÇACAK

Platform sözcüsü Avukat Mustafa Şahin’in imzasıyla yapılan açıklamada, izlenen yolun kaçak yapılaşmayı daha çok hızlandıracağı ve arkeolojik sit alan ve milli parkta yapılaşma baskını artıracağı vurgulandı. Kaçak yapılaşmanın da telafisi imkansız kamusal zararlara neden olacağı belirtildi.

YATAK VE YAPI SAYISI DÜŞÜRÜLMEYECEK

Açıklamada, bölgede kaçak olarak oluşturulan yatak sayısı 4 bin adet civarında, toplam kaçak yapı alanının ise 40 bin metrekare civarında olduğu belirtildi. Plana ait raporda ise 37 bin 464 metrekare olarak belirlenen ekolojik pansiyon alanı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile tanınan yüzde 25 ek yapılanmayla 45 bin metrekareyi geçmekte.

Önerilen turizm yapısı alanı ile kaçak yapı alanı örtüşmekte hatta çok daha fazla alanın imara açılacağı anlamına geliyor. Bu durum Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’un yatak sayısının ve yapı sayısının düşürüldüğü iddiasını boşa çıkarmakta.

İmar planın bölgede yaratacağı yıkım ve tahribat madde madde şöyle ifade edildi:

-Kaçak yapıların yasallaştırılmasına bağlı olarak, yapıların sahiplerinden büyük hisseli olanlarla küçük hisse sahipleri arasında mülkiyet ve kullanım haklarından kaynaklanabilecek hukuki ihtilaflarla, bu alanın daha da yoğun uyuşmazlık ve çatışma alanı haline dönüşme riskini barındırmaktadır.

-Merkezi yönetim ve yerel yönetimler askıya çıkarılan bu planları kendiliğinden iptal etmeli, en kısa sürede yanlışlarından dönmelidirler. Aksi takdirde STÖ’ler, meslek odaları, siyasi partiler, duyarlı tüm yurttaşlar, yasal itiraz haklarını kullanmalıdırlar.

-Koruma Amaçlı İmar Planı Kavşık Boğazı ile Olimpos Ören yeri Gişeleri arasında kalan arazi parçasını içermektedir ve bu alanda arkeolojik araştırmalar devam etmelidir.

YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK

Açıklamada 2017 yılında alınan Koruma Kurulunca 2’inci Derece Arkeolojik sit alanı kararının 3’üncü dereceye düşürülmesi kararının iptali için yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

Olimpos antik kentiyle ilgili paleo-coğrafik etütlere ihtiyaç olduğu ve bu gerçekleşmediği sürece ilgili alanda arkeolojik sondajlarla olası kültür tabakalarına ulaşma hedefinin ancak rastlantısal olarak mümkün ve bu nedenle geri dönüşü mümkün olmayan tahribatları beraberinde taşıyabileceği belirtildi.