Çanakkale’de 140 futbol sahası büyüklüğündeki bir alana yapılması planlanan ve yılda 3.52 milyon ton kömürle çalıştırılması öngörülen projeye, bakanlık 29 Haziran 2018’de “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu” raporu vermişti.

TEMA ve Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği kararın iptali istemiyle dava açmıştı.

OYBİRLİĞİYLE İPTAL EDİLDİ

Çanakkale İdare Mahkemesi, “ÇED olumlu” kararını oybirliğiyle iptal etti. Kararda, ÇED raporundaki “zarar gören doğa zamanla kendini yenileyecek” tezinin hangi bilimsel görüşü göre yazıldığının anlaşılamadığına dikkat çekildi. Kararda türü tehlike altında olan ya da endemik canlıların bölgede yaşadığına dikkat çekilerek buna karşın raporda koruma tedbirlerinin nasıl gerçekleşeceğine dair bir plan olmadığı vurgulandı. Santrala yol yapımı için kaç ağacın kesileceğinin ve bölgedeki canlılara nasıl etkilerinin olacağının belli olmadığına dikkat çekildi.