Murat Dağı’nda çıkartılmak istenen altın ve gümüş madenine karşı Uşak’ta düzenlenen Murat Dağı Şenliği önceki gün başladı. Şenlik kapsamında Şevval Sam şarkılarını Murat Dağı için söyleyecek. 

Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok akarsu ve nehrin kaynağı olan Murat Dağı’nda altın ve gümüş madeni çıkartılmak istenmesine karşı mücadele devam ediyor. Murat Dağı Yok Olmasın Platformu’nun, mahkeme kararı beklenirken düzenlediği 3 gün sürecek Murat Dağı Şenliği de önceki gün başladı. Şenlik, ‘Madencilik, Ekolojik Yıkım ve Halk Sağlığı’ başlığıyla düzenlenen panelle başladı. Bugün yörelerinde kurulmak istenen JES‘lere karşı mücadele veren Aydın Kızılcaköylü kadınların hazırlayıp oynadıkları tiyatro gösterisiyle sahnede olacak. Yarın ise Şevval Sam Atapark’ta şarkılarını Murat Dağı için söyleyecek. Birgün gazetesinden Burak Abatay, Şevval Sam ile Murat Dağı için vereceği konseri ve doğa talanlarına karşı verilen mücadeleyi konuştu.

Abatay'ın soruları ve Sam'ın yanıtları şöyle

Murat Dağı, Cerattepe ve Kazdağları gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Siz de bu tehlikeye karşı bir ses yükselteceksiniz. Olup bitenleri nasıl izliyorsunuz?
Milyonlarca yılda oluşan ve ülkemin tamamına ama doğanın ve tüm yaşam formlarının kendisine de ait olan varlıkların bir kaç yıl içinde ’kalkınma’ bahanesiyle yok edilmemesi gerektiğini düşünerek izliyorum. Yıllardır yapılan hatada inatlaşmaya gerek yok, doğal varlıkların korunması ve çok titizlikle ve ölçüde kullanılması gerekiyor.

İlgileniyorum çünkü olup bitenler artık kabul edilebilirlik düzeylerinin çok üzerine çıkmış durumda. Kuru ilginin bir yararı olmayacağını düşündüğüm için de bilgileniyorum. Sadece Madencilik konusunda değil HES’ler, Yeşilyol, kentsel yeşil alanlar, iklim değişikliği ve ormanların olmadık işlere tahsisi, zeytinliklerin yok edilişi, turizmin hoyratça ve yararsız büyümesi ve daha pek çok konu ile. Hâl böyle olunca bilgi düzeyim mütevazı ölçülerde de olsa artmaya başlıyor ve daha çok ilgilenmek ve sorumluluk duymaya başlıyorum.

Ülkede sanatçıların, aydınların vereceği tepkiler böyle direnişlerde çok önemli bir yere sahip. Bu konser ve bu direniş hangi açıdan öneme sahip?
Teknolojik ve kimyasal açıdan tüm önlemler titizlikle alınmış olsa dahi her türlü madencilik faaliyetinin doğa ve çevre üzerinde devasa ve on yıllardır sürecek olumsuz etkisi var. Bunun için ilk adım faaliyet alanının belirlenmesi aşamasında koruma değeri yüksek, hassas doğal alanlardan her türlü yıkıcı ve yok edici faaliyetlerden uzak tutulması olmalı. Murat Dağı her açıdan göz bebeği gibi korunması gereken çok özel bir coğrafyadır. Bunu sadece doğa koruma sevgisi ile değil, pek çok bilimsel bilgi ışığında söylüyorum.

Şöyle ki; Murat Dağı ve yakın çevresi Önemli Bitki Alanları (ÖBA) ve Önemli Kuş Alanları (ÖKA) olarak tanımlanmış ve bitki ve kuş listeleri belirlenmiş. Murat Dağı, Kaz Dağı, Artvin-Cerattepe ve Munzur Vadisi’nin de dâhil olduğu çok sayıda alan, uluslararası kabul görmüş bilimsel yaklaşım ve metotlarla tespit ve tescil edilmişlerdir.

Bu durum, Avrupa ve dünya ölçeğinde biyolojik çeşitlilik açısından bu bölgelerin benzersiz ya da eşsiz olduğu anlamına gelir.

Doğaya yapılan bu türden saldırıların ne yazık ki geri dönüşü yok. Vereceğiniz konserle nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz?
Yok edilmiş bir ekosistemin eski değerine kavuşması yüzyıllar sürer hatta bazen hiç düzeltilemez. Kırık yumurta onarılır mı? Bu sebeplerden, özellikle bu bölgelerdeki ormanların ve diğer bitki örtüsü ile yabanıl yaşamın değeri, salt kesilen ağaç ve dikilen fidan sayısı ile ölçülmemeli. Bu en başta doğanın kendisine saygısızlık demektir.

DEPREM BÖLGESİNDE

Akademisyen Oğuz Kurtoğlu ise Murat Dağı’nın 1’nci derece deprem bölgesi olduğunu ve atık barajların depremden etkileneceğini vurgulayarak şunları aktardı: “Deprem olmadan yıkılan atık barajlarını da hatırlatmak gerek. Artvin Cerattepe’de 250 hektar alan için başlayan maden sahası, önce 4 bin 406 hektara şimdi de 8 bin 540 hektara çıkarıldı. Şu an uzak görünen sahalar, işletme başlarsa tüm alanı kapsayacak şekilde genişletileceğine şüphe yoktur. Murat Dağı projesi için de şimdilik 534 hektarlık alan için ÇED yapılmış.”