Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahkemenin iptal kararına karşın üçüncü derece doğal sit alanı olan Kaş’ın Limanağzı ve Çukurbağ İncebel bölgesini turizme ve yapılaşmaya açacak nazım imar planını yürürlüğe koydu.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, daha önce iptal edilen projenin Bakanlık kararıyla yeniden gündeme gelmesini Meclis’e taşıdı. Avukat Tuncay Koç da planın iptali için dava açacaklarını söyledi.

 HALK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Birgün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre Çukurbağ Yarımadası Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ile Limanağzı Bölgesi 3’üncü Derece Doğal Sit Alanlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı daha önce AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gündeme getirildi. Yöre halkının ve sivil toplum kuruluşlarının muhalefeti ile plan, mahkeme tarafından iptal edildi. Fakat bölgeyi turizme ve yapılaşmaya açan plan, bu sefer de Bakanlık tarafından yürürlüğe konuldu. Nazım imar planı Antalya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan planı Meclis gündemine taşıdı. Zeybek, “Bölgenin coğrafyası, doğası ve tarihi göz önüne alındığında yapılaşmanın yaratacağı tahribat, geri dönüşü olmayan hasarlara yol açacaktır” dedi.

BU ISRAR NİYE

Zeybek verdiği soru önergesinde “Geçmişte aynı nazım imar planı mahkeme kararıyla iptal edilmesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aynı planda neden ısrar etmektedir? Söz konusu alanda bulunan taşınmazlar kim, kimler veya hangi kurumlara aittir? Bahse konu alanın Özel Çevre Koruma Alanı, Doğal Sit Alanı ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüleri ile koruma statülerine sahip, karasal ve denizsel özel bir ekosisteme sahip olması nedeniyle bölgede gelecekte yaşanacak ekosistem, doğal çevre ve arkeolojik tahribata yönelik uzman görüşü alınmış mıdır?” sorunlarının yanıtlanmasını istedi.

DAVA AÇILACAK

Sürecin başından bu yana mücadele eden yöre halkının avukatlığını üstlenen Tuncay Koç da planın iptali için dava açmaya hazırlandıklarını söyledi. Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden biri olan Kaş için aynı planın daha önce gündeme geldiğini ve uzun bir hukuk mücadelesi verildiğini anımsatan Koç, “Bilirkişi raporları doğrultusunda plan iptal edildi. Yapılaşmanın doğal sit alanında yaratacağı tahribat üzerinde duruldu. Oysa şimdi süreç Bakanlık eliyle yeniden başlatılıyor. Yöre halkı ve sivil toplum kuruluşlarının talebi doğrultusunda planın iptali için yeniden dava açmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.