• BIST 108.489
  • Altın 151,139
  • Dolar 3,6704
  • Euro 4,3242
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 5 °C

Boğaziçi Konut A.Ş. parayı ne yapıyor?

Boğaziçi Konut A.Ş. parayı ne yapıyor?
Boğaziçi Konut A.Ş.'nin topladığı aidatlar İBB gündeminde.

Hıdır ULAĞ/ CHP’liler Topbaş’a sordu: "Başakşehir 4. Etap 1 ve 2 kısım da yıllık 10 Milyon aidat toplayan ve meşruluğu tartışılan Boğaziçi Konut A.Ş. bu parayı ne yapıyor? Kimlere ne kadar huzur hakkı veriyor? Yönetim Kurulunda Meclis Üyeleri var mı? Yasa dışı olan bu Yönetim Kurulu, Yönetimi ne zaman terk edecek?"

İBB Meclisinin CHP’li Üyesi ve İBB CHP Grup Sözcüsü Çoşkun Tanış hazırlanan yazılı soru önergesini İBB Meclisinde sözlü okuyarak İBB’nin kuruluşu olan KİPTAŞ bünyesinde 2001 yılından bu yana faaliyette olan ve meşruluğu tartışılan Boğaziçi Kont A.Ş. Yönetimini sorgulayarak 13 yılda ne kadar kar ettiği, kimlerin ne kadar huzur hakkı aldığı, gibi çarpıcı bir tespitte bulunarak İBB Başkanı Kadir Topbaş’a şu soruları sordu: 1-Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi’nde kurulu bulunan 4.Etap 1 ve 2. kısımlara ait toplu yapı yönetim planı değişikliği; beş senedir niçin yapılmamıştır? Halen toplu yapı yönetimine geçmek için makul sürenin dolmadığını mı düşünüyorsunuz? Eğer öyleyse sizce makul süre ne zaman dolacaktır? Bu hukuksuzluğu daha ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsunuz? 2-Yönetimi gerçek hak sahibi olan kat maliklerine devretmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bunu ne zaman gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz? 3-Çeşitli mahkeme kararlarına göre, en azından beş yıldır hukukdışı ve fiili durum yaratarak (Defacto) faaliyet gösteren ve yıllık geliri ortalama 10.000.000,00 TL olan bu yönetimin harcamaları denetlenmekte midir? Denetleniyorsa ; Kim tarafından denetlenmektedir? Kat maliklerinin bu yönetimin harcamalarını denetleme imkanları var mıdır? Buna imkan sağlanmakta mıdır? Denetleme raporları kat maliklerinin incelemesine açılmakta mıdır? Denetlenmiyorsa niçin denetlenmemektedir? 4-Boğaziçi Kont A.Ş. bu yönetimden kar elde etmekte midir? 2001 yılından buyana yıl yıl elde ettiği karlar ne kadardır? 5-Boğaziçi Konut A.Ş. Yönetim Kurulu’nda kimler yer almaktadır? Yönetim Kurulunda meclis üyesi bulunmakta mıdır? Yönetim Kurulu üyelerine Site yönetiminden herhangi bir huzur hakkı öndenmekte midir? Ödeniyorsa halen ne kadar ödenmektedir? Geçmişten bugüne toplam kaç lira huzur hakkı ödemesi yapılmıştır? 6-Kat Mülkuyeti kanununa tabi olmayan bu yönetimin topladığı aidatlar sizce yasal mıdır? 7-Çok büyük bir alanda kurulu olan bu yapıların, blok yönetimlerinin seçilmesi ve blok yöneticilerinin bir araya getirilmesindeki zorluk düşünüldüğünde tek bir elden yönetilmesini doğru buluyor musunuz? Bulmuyorsanız bu konuda bir çalışma yapıyor musunuz? 8-İçinden belediye otobüsü geçen bir “site” anlayışı doğru mudur? Değilse düzeltmeyi düşünüyor musunuz? Ne şekilde düzeltmeyi düşünüyorsunuz?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin 2014 yılı Ekim Ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisinin CHP’li Üyeleri Çoşkun Tanış, Tonguç Çoban, Handan Kantar, Hüseyin Sağ, Eyüp Birgün, M. Sedat Özkan, Nadir Ataman, Yavuz İren, Zeynel Yılmaz ve Hadi Akmugan imzaları ile Meclis Başkanlığına sunulan ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edilerek Başkan Kadir Topbaş tarafından yazılı cevaplandırılması istenen yazılı soru önergesi şöyle;

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

KONU : Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bir kuruluşu olan İstanbul Konut İmar Plan San.ve Tic. A.Ş. (kısaca KİPTAŞ) tarafından atanan Başakşehir 4. Etap Site Yönetimi’nin meşruluğu hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesidir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na, 28.11.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5711 sayılı kanunla, TOPLU YAPILARA İLIŞKIN ÖZEL HÜKÜMLER eklenmiştir. Eklenen bu hükümlerle, birden fazla parsel üzerinde kurulmuş olan ve günümüzde “SITE” olarak adlandırılan yapıların özellikleri ve ne şekilde yönetileceği belirlenmiştir.

Kanunun; 70. maddesi ile toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerler için tamamını kapsayan bir tek yönetim planı düzenleneceği emredilmiştir. 634 sayılı kanuna, 07.07.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5912 sayılı Kanunla, eklenen GEÇİCİ 2. maddesinde ; “Bu kanunun yürürlük tarihinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim planlarının, bu kanun hükümlerine uyarlanması amacıyla yapılacak ilk değişiklik için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir. MEVCUT TOPLU YAPI YÖNETİMLERİ, değiştirilen yönetim planına göre YENİ YÖNETİCİLER SEÇİLİNCEYE kadar GEÇİCİ YÖNETİM OLARAK GÖREVİNİ SÜRDÜRÜR. Toplu yapı yöneticisi seçimi, en geç yönetim planının değiştirilmesini takip eden üç ay içinde yapılır.” amir hükmü vardır.

Kanunun 73. maddesinde de geçici yönetimlerin en geç toplu yapının bitimini izleyen bir yıl sonrasına kadar devam edebileceği, lakin bu sürenin HER HALDE TOPLU YAPI KAPSAMINDAKİ İLK YAPI (İNŞAAT) RUHSATININ ALINMASINDAN İTİBAREN ON YIL GEÇMEKLE SONA ERECEĞİ emredilmiştir. Görüldüğü üzere, mevcut bu yasal düzenlemeler karşısında, 5711 SAYILI KANUNUN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE BIRDEN FAZLA PARSEL ÜZERINDE INŞAA EDILMIŞ OLAN TOPLU YAPILARIN GEÇICI YÖNETIMLERININ EN GEÇ INŞAAT RUHSATININ ALINMASINDAN ITIBAREN ON YIL SONUNDA GÖREVLERININ SONA ERMESI GEREKMEKTEDIR.

Bildiğiniz üzere, Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi sınırları içinde yer alan ve KİPTAŞ tarafından birden fazla parsel üzerine birinci ve ikinci kısım olarak inşa edilmiş olan ve “4. Etap” olarak adlandırılan toplu yapılar mevcuttur. 4. Etap’ın birinci kısmında 2001 yılından, ikinci kısmında da 2005 yılından buyana ikamet edilmekte ve kat maliklerinin büyük çoğunluğuna kat mülkiyeti tapuları da verilmiş bulunmaktadır.

Bu yapıların yönetimi 2001 yılından buyana büyük hissedarı KİPTAŞ olan BOĞAZIÇI KONUT HIZMET YÖNETIM İŞLETMECILIĞI VE TICARET A.Ş ünvanlı şirket tarafından “4. ETAP BİRİNCİ VE İKİNCİ KISIM SİTE YÖNETİMİ” adı altında yapılmaktadır. Bu da göstermektedir ki 4. Etap’ın yönetimi gerçekte KİPTAŞ tarafından yapılmaktadır.

Yukarıda açıkladığım yasa hükümleri çerçevesinde, 4. Etap 1 ve 2. kısım site yönetimi olarak adlandırılan bu yapının hukuki statüsü değerlendirildiğinde, kanunun yürülüğe girdiği 28.11.2007 tarihinden buyana, toplu yapı GEÇİCİ YÖNETİMİ sıfatına haiz olduğu anlaşılmaktadır.

Lakin yasa koyucu 73. madde düzenlemesi ile geçici yönetimlerin görev süresini inşaat ruhsatının alındığı tarihten itibaren en fazla on yılla sınırlandırmıştır. Oysa bu yönetim bırakınız inşaat ruhsatının alındığı tarihten itibaren on yılı, ikmate başlandığı tarihten itibaren 13 yıldır görev yapmaktadır. Bir başka deyişle, bu yönetim yasanın öngördüğü azami görev süresini çok çok fazla aşmış bulunmaktadır. Yine yasa koyucu, Geçici 2. madde düzenlemesi ile mevcut geçici yönetimlere 07.07.2009 tarihinden itibaren toplu yapı yönetimine ilişkin yönetim planları hazırlayarak tapuya şerh ettirme görevini yüklemiştir.

Mevcut geçici yönetimin aradan 5 sene geçmesine rağmen bu görevini yapmadığı anlaşılmaktadır. Zira, eğer yapmış olsa üç ay içinde toplu yapı yönetimi seçiminin yapılması gerekirdi. Bugüne kadar herhangi bir toplu yapı yönetimi seçimi yapılmamıştır.

Geçici yönetimlerin makul sürede toplu yapı yönetim planlarını tapuya şerh ettirmemeleri halinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanuna göre faaliyet gösteremeyecekleri Yargıtay tarafından da onanan çeşitli mahkeme kararları ile sabittir (EK-1).

Halen site yönetimi adı altında faaliyet gösteren bu yönetimin kat maliklerine 01.01.2014 ila 31.12.2014 dönemi için işletme projesi olarak dağıttığı belgelerde yıllık gelirin toplam 9.363.241,77 TL olduğu beyan edilmektedir (EK-2).

Bu açıklamalar ve yasal düzenleme çerçevesinde;

1- Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi’nde kurulu bulunan 4.Etap 1 ve 2. kısımlara ait toplu yapı yönetim planı değişikliği ;

- beş senedir niçin yapılmamıştır?

- Halen toplu yapı yönetimine geçmek için makul sürenin dolmadığını mı düşünüyorsunuz?

- Eğer öyleyse sizce makul süre ne zaman dolacaktır?

- Bu hukuksuzluğu daha ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsunuz?

2- Yönetimi gerçek hak sahibi olan kat maliklerine devretmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bunu ne zaman gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?

3- Çeşitli mahkeme kararlarına göre, en azından beş yıldır hukukdışı ve fiili durum yaratarak (Defacto) faaliyet gösteren ve yıllık geliri ortalama 10.000.000,00 TL olan bu yönetimin harcamaları denetlenmekte midir?

Denetleniyorsa ;

- Kim tarafından denetlenmektedir?

- Kat maliklerinin bu yönetimin harcamalarını denetleme imkanları var mıdır? Buna imkan sağlanmakta mıdır?

- Denetleme raporları kat maliklerinin incelemesine açılmakta mıdır?

- Denetlenmiyorsa niçin denetlenmemektedir?

4- Boğaziçi Kont A.Ş. bu yönetimden kar elde etmekte midir? 2001 yılından buyana yıl yıl elde ettiği karlar ne kadardır?

5- Boğaziçi Konut A.Ş. Yönetim Kurulu’nda kimler yer almaktadır? Yönetim Kurulunda meclis üyesi bulunmakta mıdır? Yönetim Kurulu üyelerine Site yönetiminden herhangibir huzur hakkı öndenmekte midir? Ödeniyorsa halen ne kadar ödenmektedir. Geçmişten bugüne toplam kaç lira huzur hakkı ödemesi yapılmıştır.

6- Kat Mülkuyeti kanununa tabi olmayan bu yönetimin topladığı aidatlar sizce yasal mıdır?

7- Çok büyük bir alanda kurulu olan bu yapıların, blok yönetimlerinin seçilmesi ve blok yöneticilerinin bir araya getirilmesindeki zorluk düşünüldüğünde tek bir elden yönetilmesini doğru buluyor musunuz? Bulmuyorsanız bu konuda bir çalışma yapıyor musunuz?

8- İçinden belediye otobüsü geçen bir “site” anlayışı doğru mudur? Değilse düzeltmeyi düşünüyor musunuz? Ne şekilde düzeltmeyi düşünüyorsunuz?

Önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.