• BIST 109.330
  • Altın 155,894
  • Dolar 3,8638
  • Euro 4,5501
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 4 °C

Askeri Casusluk’ta sahte delil!

Askeri Casusluk’ta sahte delil!
So­ruş­tur­ma­­da, bir mah­ke­me tu­ta­na­ğı­na yan­sı­yan skan­dal, gö­ren­le­ri şaş­kı­na çe­vir­di.

Asuman ARANCA / Sözcü - Üsteğmenin suçlandığı ve 9 Mayıs'ta el konulan belgenin en son değişiklik tarihi 18 Mayıs çıktı...

İzmir'­de yürütülen "As­ke­ri Ca­sus­lu­k" so­ruş­tur­ma­sın­da, bir mah­ke­me tu­ta­na­ğı­na yan­sı­yan skan­dal, gö­ren­le­ri şaş­kı­na çe­vir­di. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­zal­tı­na alı­nan Üs­teğ­men Gök­han K.'nın avu­ka­tı Ke­mal Ye­ner Sa­ra­çoğ­lu, mah­ke­me sor­gu­su es­na­sın­da il­ginç bir tes­pit yap­tı. So­ruş­tur­ma­nın te­me­li­ni oluş­tu­ran "Pan­do­ra­" isim­li ve­ri ta­ba­nın­da­ki ka­yıt­la­ra, Bil­gin Öz­kay­nak isim­li iş ada­mı­nın evin­de "9 Ma­yı­s" tarihinde ya­pı­lan ara­ma­lar­da el ko­nul­du.

Serbest bırakıldı

An­cak avu­kat Sa­ra­çoğ­lu, mü­vek­ki­li­nin de suç­lan­dı­ğı bu bel­ge­ler üze­rin­de­ki en son de­ği­şik­lik ta­ri­hi­nin "18 Ma­yı­s" ol­du­ğu­nu sap­ta­dı. Er­ge­ne­kon, Bal­yoz, Poy­raz­köy ve Odatv gi­bi da­va­lar­da­ki sah­te de­lil id­di­ala­rı­nı ye­ni­den gün­de­me ge­ti­ren id­di­a, tu­ta­nak­la­ra da yan­sı­dı. Sav­cı­lı­ğın Üs­teğ­men Gök­han K.'yı, 18 Ma­yıs 2012 ta­rih­li bel­gey­le suç­la­dı­ğı­nı anım­sa­tan Sa­ra­çoğ­lu, bu bel­ge­le­ri ba­rın­dı­ran Pan­do­ra isim­li ve­ri ta­ba­nın­da­ki ka­yıt­la­ra ise 9 Ma­yıs ta­ri­hin­de el ko­nul­du­ğu­nu be­lirt­ti. Sa­ra­çoğ­lu­'nun bu sa­vun­ma­sıy­la mü­vek­ki­li ser­best kal­dı.

Ge­re­ği ya­pıl­sın

Üs­teğ­men Gök­han K. tu­tuk­la­ma is­te­miy­le sevk edil­di­ği mah­ke­me­de, suç ör­gü­tü ile iliş­ki­len­di­ri­len kim­se­yi ta­nı­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "Hiç kim­se­ye bil­gi ve bel­ge ver­me­dim. Ve­ri ta­ba­nın­da is­mim ast­su­bay ola­rak geç­mek­te­dir. Bu du­rum be­ni il­gi­len­dir­mez çün­kü ben su­ba­yım. Dolayısıyla bu ve­ri ta­ba­nı ger­çe­ği yan­sıt­ma­mak­ta­dı­r" de­di. Avu­kat Sa­ra­çoğ­lu­'nun tes­pi­ti ise tu­ta­nak­la­ra şöy­le yan­sı­dı: "Biz bu hu­su­sun mah­ke­me ta­ra­fın­dan tes­pit edi­le­rek ay­rı bir yer­de sak­lan­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz ve sav­cı­lı­ğa gön­de­ril­me­si­ni ta­lep edi­yo­rum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.