• BIST 104.539
  • Altın 163,366
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 1 °C

AKP'li vekiller için özel masajcı

AKP'li vekiller için özel masajcı
Afyon’daki kampta AKP’li vekillerin bir dediği iki edilmedi.

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ - Otelde sucuk, kaymak kalmadı. İsteyen çamur banyosu ve masaj yaptırdı, isteyen jakuzide stres attı…

AK­P’­nin ge­le­nek­selleşen is­ti­şa­re top­lan­tı­larının 23’ün­cü­sü ge­çen haf­ta so­nu Af­yon­ka­ra­hi­sa­r’­da ya­pıl­dı. Hü­kü­met ile ce­ma­at ara­sın­da­ki kri­zin ar­dın­dan An­ka­ra Kı­zıl­ca­ha­ma­m’­dan Af­yo­n’­a ta­şı­nan kam­pa, ku­ru­cu üye­ler, mil­let­ve­kil­le­ri, ge­nel mer­kez ka­dın ve genç­lik kol­la­rı, MKYK üye­le­ri ka­tıl­dı. Gü­ral Af­yon Ter­mal Ote­l’­de­ki kamp ön­ce­si AK­P’­li­le­re şu uya­rı­da bu­lu­nul­du: “O­tel ak­ti­vi­te­le­rin­den ya­rar­lan­ma­da ve ge­nel ola­rak prog­ram es­na­sın­da ka­mu­oyu­nun yan­lış an­la­ma­sı­na ne­den ola­bi­le­cek dav­ra­nış­lar­da bu­lu­nul­ma­ma­sı ko­nu­sun­da dik­kat­li olu­na­cak­tır.”

Si­pa­riş­le­re ye­ti­şe­me­di­ler

Ba­kan­lar, mil­let­ve­ki­li ve eş­le­ri­nin kal­dı­ğı otel­de kamp ne­de­niy­le per­so­nel sa­yı­sı ar­tı­rıl­dı. Gar­son ve te­miz­lik hiz­me­tin­de ça­lı­şan­la­rın ya­nı sı­ra ara­la­rın­da Uzakdo­ğu­lu ma­saj­cı­la­rın da bu­lun­du­ğu ma­saj­cı­lar baş­ka bir ote­lin Af­yon dı­şın­da­ki şu­be­le­rin­den ge­ti­ril­di. Otel­de is­te­yen Türk Ha­ma­mı, ça­mur ban­yo­su, taş ma­sa­jı, tuz ma­sa­jı ter­cih et­ti. İs­te­yen de sı­cak su­lu ha­vuz­lar­da ve ja­ku­zi­de ke­yif yap­tı. Vekiller için yüz­ler­ce ki­lo su­cuk, lo­ku­m, man­da kay­ma­ğı ha­zır­lan­dı. Ta­nın­mış mar­ka­la­rın sa­tıl­dı­ğı ürün­ler vekillerin si­pa­riş­le­ri­ni kar­şı­la­mak­ta zor­lan­dı.

Gazeteciler alınmadı…

Ga­ze­te­ci­ler ke­sin­lik­le ote­le alın­ma­dı. Ka­pa­lı top­lan­tı­lar­da din­le­me­le­ri en­gel­le­mek ama­cıy­la jam­mer ci­ha­zı ça­lış­tı­rıl­dı ve cep te­le­fon­la­rı da iş­lev­siz ha­le ge­ti­ril­di. Vekillerin top­lan­tı­sı­na Va­kıf­lar Ban­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­’nın da ka­tıl­ma­sı dik­kat çek­ti.

Gü­ven­lik ön­lem­le­ri had saf­ha­day­dı

Kam­pın ya­pıl­dı­ğı otel­de gü­ven­lik ön­lem­le­ri aşı­rı­nın öte­sin­de ol­du. Ote­l çev­re­sin­de ki­lo­met­re­ler­ce uzun­luk­ta kö­rük­lü de­mir par­mak­lık­lı ba­ri­yer ku­rul­du.

Ve­kil eş­le­ri tür­be gez­di

Af­yo­n­lu olan Sa­re Da­vu­toğ­lu ba­kan ve ve­kil eş­le­riy­le şe­hir tu­ru yap­tı, ca­mi ve tür­be­le­ri gez­di.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.